Adventsuucht 2021

Adventsuucht 2021

D'Sëller Musek invitéiert ierch häerzlech op hier
Adventsuucht
Samstes, den 11. Dezember 2021 ab 19h00
 
um Programm
flott Stécker a Chrëschtlidder virgedroe vu Museksschüler souwéi dem Jugend- a Chrëschtensembel vun der Sëller Musek
 
um Menu
Ierzebulli, Hierkefileten, Pati,
Bréidercher a Patisserie
 
D'Adventsuucht leeft natiirlech ënnert dem Covid-Check Régime